Algemene Voorwaarden

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Alowi Football Management is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website. Informatie die via e-mail of de website van Alowi Football Management naar Alowi Football Management wordt gestuurd, is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan (delen van) deze website te wijzigen, te bewerken, openbaar te maken, te verveelvoudigen, tegen betaling aan derden ter beschikking te stellen of een koppeling te maken tussen de website van Alowi Football Management en een andere website, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alowi Football Management.